Meny
Meny

VATTEN

Vattentjänster


Vi har en bred erfarenhet inom avloppsteknik och dricksvatten.

Vi arbetar med hela processen från förstudier, utredningar, projektering, upprättande av förfrågningsunderlag till fullt färdiga anläggningar.

Spillvattenhantering inklusive slam-
behandling, frågor rörande dagvatten-hantering och olika typer och lösningar avseende LOD-anläggningar till exempel våtmarker, dammar och infiltrationsanläggningar, olje- och slamavskiljare mm är några av våra arbetsområden. Vi utför även besiktningar, miljörapporter, provtagningar samt hjälper till att upprätta program för underhåll, egenkontrollprogram mm.