Meny
Meny

MILJÖ

Miljötjänster


Mitta AB arbetar med en mängd olika tjänster inom miljöområdet. Många av våra miljöuppdrag utmärker sig genom att vara av teknisk karaktär och spridda över flera kompetensområden, vilket gör att vi kan leverera helhetslösningar till våra kunder.

Vi arbetar i samtliga förekommande skeden från till exempel förstudier, utredningar, projektering samt genomförandeskeden. Vi utför både små och stora uppdrag med hög kvalitet till såväl privata, kommunala som statliga aktörer.

Våra viktigaste arbetsområden utgörs av:

Förorenade områden inom mark, vatten, byggnader och anläggningar

- Deponi och avfall

- Miljöjuridik och egenkontroll

- Hållbarhet och ledningssystem

- Utbildning inom våra kompetensområden