Meny
Meny

GEOLAB

Geolab

Vi har geolabratorium, där vi utför flertalet olika undersökningar inom geoteknik och geologi. 

Exempelvis siktningar, jordarts-benämning, tjälfarlighetsklass, materialtyp, konflytgräns, organiskt halt samt vattenkvot. 

Vidare kan vi i samverkan med våra geolabroatorium i Finland utföra flertalet avancerade analyser inom:

- Jord

- Geoteknik

- Geologi

- Berg