Meny
Meny

GEOTEKNIK

Geoteknik

Med 25 år i branschen har vi en stor samlad erfarenhet, det tillsammans med ett brett nätverk gör att vi kan erbjuda en mängd tjänster. Allt från att utföra fältarbeten och leverera specifika resultat till kompletta utredningar. 

Vi har flera fältvagnar och omfattande utrustning för provtagning, mätningar och fältanalyser. Vi driver även ett geotekniskt laboratorium. 

Våra kunder utgörs av bygg- och anläggningsentreprenörer, fastighetsägare, kommuner, konsultföretag med flera, över hela landet. 

Våra viktigaste arbetsområden utgörs av:

- Geotekniska, geohydrologiska och miljögeotekniska fältarbeten samt utredningar

- Grundvattenfrågor

- Sättningsutredningar

- Radonmätningar

- Stabilitetsutredningar

- Kontrollarbeten

- Besiktningar

- Vibrationsmätningar

- Projektering

- Markradarundersökningar

- Riskbedömningar tex vid pålningsarbeten